Thiết kế quán cafe tại Quảng Yên, Quảng Ninh

Công trình: Cửa hàng cafe tại Quảng Ninh

Đơn vị thiết kế: Nội thất IQ