Thiết kế quán cafe tại huyện Kiến Thụy – Hải Phòng

Tên công trình: Quán cafe Hương Trà

Địa chỉ: Nghi Dương – Ngũ Phúc – Kiến Thụy – Hải Phòng

Thiết kế: Nội thất và biển bảng quảng cáo

Diện tích thiết kế: 50m2