Thiết kế phòng khách anh Hùng – Đồ Sơn – Hải Phòng

– Tên công trình: Nhà anh Hùng
– Địa chỉ : Tân Thành – Đồ Sơn
– Chủ đầu tư : Mr. Hùng
– Diện tích : 120m2