Thiết kế quán cafe Cối Xay Gió tại Đồ Sơn – Hải Phòng

Công trình: Setup trọn gói quán cafe tại Đồ Sơn – Hải Phòng