Thiết kế nội thất văn phòng du lịch tại Hải Phòng

Tên công trình: Văn phòng du lịch

Khách hàng: Chị Hương

Địa chỉ: Lê Lai – Ngô Quyền – Hải Phòng

Diện tích: 40m2