Giường tầng dưới 2m có cầu trượt cho bé đẹp an toàn ở Hải Phòng